Всеукраїнський фонд Крок за Кроком
Міжнародний фонд відродження
together, we grow
together, we grow

15– 16 жовтня 2015 року відбудеться навчальний семінар для представників департаментів освіти і науки обласних державних адміністрацій та ромських громадських організацій в м. Київ в рамках впровадження проекту «Виконання Стратегії захисту та інтеграції ромської національної меншини: пошук кращих практик в освіті». Проект здійснюється Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» і Міжнародної асоціації «Крок за кроком».

Проект був розроблений у відповідь на критичну ситуацію, пов’язану з проблемами ромського населення в Україні, зокрема у сфері освіти, в межах виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020р.

Як свідчать результати громадського моніторингу реалізації Плану Заходів до Стратегії, проведеного у 2014 - 2015 рр., реалізація державної політики щодо ромів потребує суттєвого вдосконалення та приведення у відповідність до європейських стандартів. Для цього потрібно вирішити цілу низку питань, зокрема: відсутності чітких та вимірних індикаторів оцінки ефективності розроблених документів; низької поінформованості та координації зусиль як державних, так і громадських представників щодо основних положень Стратегії та плану її реалізації; відсутності дієвого механізму діалогу з представниками громадськості тощо.

Мета семінару:

  • Обговорення проміжних результатів виконання Плану заходів до Стратегії з представниками державних органів влади на обласному рівні та представниками громадськості
  • Знайомство з досвідом виконання національних Планів заходів щодо виконання Стратегії інтеграції ромів у країнах Болгарія, Латвія, Словаччина
  • Знайомство з кращими вітчизняними і міжнародними практиками вирішення освітніх проблем ромів, особливо дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
  • Обговорення підходів до покращення ефективності реалізації Плану заходів до Стратегії

Учасники семінару - представники:

  • обласних управлінь освіти;
  • громадських організацій, що працюють у сфері освіти ромських дітей;
  • відповідних Міністерств та громадських організацій, що опікуються проблемами в освіті ромських дітей – членів Міжнародної асоціації «Крок за Кроком» (InternationalStep by Step Assosiation).

Місце проведення семінару: м. Київ, готель «Верховина»,  вул. Петропавловська, 24